Aanbod

Bij C&C kunt u terecht voor advies, een psychologisch onderzoek en/of begeleiding. Omdat ieder kind en iedere opvoeder anders is, wordt alles op maat gedaan en wordt ook altijd samen met de opvoeders (en het kind) een plan gemaakt.

Er wordt wat onderzoek betreft voornamelijk procesdiagnostiek gedaan. Hier kunt u uitleg vinden.

Voor een lijst met aanbod en tarieven klik hier.

Advies
Opvoeden is een ingewikkeld proces waarbij vele factoren een rol spelen, waarop je als opvoeder vaak geen invloed hebt. Je moet dan een manier vinden om ermee om te gaan. Bovendien is het lastig een probleem te analyseren, wanneer je zelf onderdeel bent van het geheel. Hierbij kan C&C ondersteuning bieden. We proberen dit zo laagdrempelig mogelijk te doen en onze adviezen aan te laten sluiten bij het kind, het gezin en de visie van de opvoeders. Omdat wij oplossingsgericht werken, zult u merken dat in de gesprekken snel handelingsadviezen op tafel komen, waarmee u direct aan de slag kunt.

We zullen tijdens een intakegesprek samen de hulpvraag opstellen. Soms is een gesprek alleen echter niet voldoende om het beeld compleet te krijgen. Dan is bijvoorbeeld een observatie thuis nodig.

Psychologisch onderzoek
Om meer inzicht te krijgen in de klachten van uw kind is het soms belangrijk om een psychologisch onderzoek te doen. Op die manier kan advies/begeleiding nog beter aansluiten bij uw kind. Vooraf wordt samen met u als opvoeder bepaald op welke vragen we antwoord willen krijgen en dus welk type onderzoek nodig is. Bij C&C maken wij gebruik van de onderzoekgegevens om de behoeften van uw kind te bepalen, dus niet om te bestempelen. Een onderzoek geeft vaak veel inzicht dat gebruikt kan worden voor het advies of de begeleiding.

Een psychologisch onderzoek kan bijvoorbeeld ingezet worden om inzicht te krijgen in:
- Intelligentieprofiel
- Leermoeilijkheden
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Persoonlijkheid
- Concentratie/aandachtsregulatie

Bij C&C wordt voornamelijk gewerkt met procesonderzoek. Dit betekent dat een onderzoek wordt verspreid over meerdere sessies, waarbij naast het onderzoek direct begeleiding wordt gegeven. Op die manier gaat er meer tijd naar het kind (en de opvoeders) en minder tijd naar de verslaglegging. Voor een beschrijving van zo'n onderzoek klik hier.

Begeleiding
Soms heeft een kind begeleiding nodig. Wij streven altijd naar kortdurende begeleiding (6-12 sessies) waarbij we werken met doelen die samen met het kind worden opgesteld. Wanneer er meer nodig is, wordt veelal (vooraf) doorverwezen.
Omdat de begeleiding helemaal op maat gegeven wordt, kunnen we hier geen standaard uitvoering beschrijven. We werken oplossingsgericht met onderdelen uit de cognitieve gedragstherapie (het PrOP model) en Acceptance en Commitment Therapy (ACT).

C&C biedt begeleiding bij onder andere:
- Faalangst / mindset
- Hoogbegaafdheid
- Hooggevoeligheid
- Gedrag en emotieregulaties
- Sociale vaardigheden
- Studievaardigheden / werkhouding

Ook op andere gebieden kunnen we uw kind helpen. Dit kunnen we goed bepalen in een kennismakingsgesprek.

Leerproblemen

Een groot deel van de tijd zitten kinderen en jongeren op school. Wanneer het op school niet lekker loopt kan dat dan ook grote gevolgen hebben. Een kind kan gefrustreerd raken of ongemotiveerd of het kan zich steeds meer terugtrekken.

Lees verder

Gedrag en Welzijn

Gedrag dat kinderen vertonen komt voort uit de manier waarop zij zich voelen. Wanneer zij lekker in hun vel zitten zal het gedrag ook passend zijn bij hun karakter. Iedereen is anders en zal zich dus anders gedragen in verschillende situaties.

Lees verder

Opvoeders

Opvoeden is een ingewikkeld proces. Er is niet één manier die gevolgd moet worden of een trucje dat gebruikt kan worden om alles vlekkeloos te laten verlopen. Binnen een complex geheel van kind, opvoeders en omgeving is het voortdurend zoeken naar de meest gewenste aanpak.

Lees verder

CONTACT

Locatie Voorburg (Caroliene Spierings)
Jacob van den Eyndestraat 73 (de UNI)
2274 XA Voorburg 
T: +31 (0)6 43 79 41 43
E: cspierings@cc-orthopedagogiek.nl

Locatie Berkel en Rodenrijs (Caroline Milders)
Theo d'Orsingel 8
2652 LC Berkel en Rodenrijs
T: +31 (0)6 19 34 67 26
E: cmilders@cc-orthopedagogiek.nl