Gedrag en Welzijn

Gedrag dat kinderen vertonen komt voort uit de manier waarop zij zich voelen. Wanneer zij lekker in hun vel zitten zal het gedrag ook passend zijn bij hun karakter.
Iedereen is anders en zal zich dus anders gedragen in verschillende situaties. Wanneer het gedrag het functioneren belemmert, wordt dit een probleem. 

Dit kan zich uiten in druk, opstandig gedrag, maar ook in teruggetrokken, (faal)angstig gedrag. Het gedrag kan voortkomen uit zogenaamde kindfactoren of omgevingsfactoren. Meestal is het een combinatie van deze twee.
Prikkels van buitenaf kunnen een grote invloed hebben op het gevoel en het gedrag. De prikkels kunnen echter niet altijd tot het minimum beperkt worden. Dan zal gezocht worden naar een passende manier voor het kind om er mee om te gaan.

Bij C&C kunnen we zowel de kindfactoren (zie sociaal-emotioneel onderzoek) als de omgevingsfactoren onderzoeken. Daarnaast bieden we begeleiding om het gevoel van het kind te neutraliseren, zodat het gedrag ook weer aangepast zal worden.

Contact

Leerproblemen

Een groot deel van de tijd zitten kinderen en jongeren op school. Wanneer het op school niet lekker loopt kan dat dan ook grote gevolgen hebben. Een kind kan gefrustreerd raken of ongemotiveerd of het kan zich steeds meer terugtrekken.

Lees verder

Gedrag en Welzijn

Gedrag dat kinderen vertonen komt voort uit de manier waarop zij zich voelen. Wanneer zij lekker in hun vel zitten zal het gedrag ook passend zijn bij hun karakter. Iedereen is anders en zal zich dus anders gedragen in verschillende situaties.

Lees verder

Opvoeders

Opvoeden is een ingewikkeld proces. Er is niet één manier die gevolgd moet worden of een trucje dat gebruikt kan worden om alles vlekkeloos te laten verlopen. Binnen een complex geheel van kind, opvoeders en omgeving is het voortdurend zoeken naar de meest gewenste aanpak.

Lees verder

CONTACT

Locatie Voorburg (Caroliene Spierings)
Jacob van den Eyndestraat 73 (de UNI)
2274 XA Voorburg 
T: +31 (0)6 43 79 41 43
E: cspierings@cc-orthopedagogiek.nl

Locatie Berkel en Rodenrijs (Caroline Milders)
Theo d'Orsingel 8
2652 LC Berkel en Rodenrijs
T: +31 (0)6 19 34 67 26
E: cmilders@cc-orthopedagogiek.nl